APPEN OP DE FIETS? BINNENKORT MISSCHIEN NIET MEER!

De mobiele telefoon is niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Zélfs in de auto of op de fiets wordt druk gebruik gemaakt van telefoons, tablets of andere apparaten. Vanaf 1 juli 2019 niet meer, als het aan de minister van infrastructuur en waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen- Wijbenga ligt. 

Afgelopen dinsdag maakte zij de voorgenomen wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 bekend. Deze wijzigingen bestaan uit een uitbreiding van de bestaande regels. Al sinds 2002 is het verboden om een mobiele telefoon vast te houden tijdens het besturen van een motorvoertuig, bromfiets of gehandicaptenvoertuig. In 2009 is de snorfiets aan dit rijtje toegevoegd.

Fiets = Voertuig

Het voorstel van de minister spreekt over de wijziging naar ‘voertuigen’ in het algemeen, en bovendien ook van ‘mobiele elektronische apparaten’. Niet alleen worden dus onder andere fietsen aan het type voertuig toegevoegd, ook het type apparaat wordt uitgebreid, zodat ook tablets en mediaspelers hier onder vallen. Hoewel men zich bewust lijkt te zijn van de risico’s die het telefoongebruik in het verkeer met zich meebrengt, is de verleiding groot om het toch te doen. Dat ene telefoontje zal maar net gemist worden…

Bang dat het verbod niet zal worden gehandhaafd, is van Nieuwenhuizen- Wijbenga niet. Het besluit is genomen na afstemming met onder andere de politie, het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De conclusie die wordt getrokken is dat het verbod prima handhaafbaar is. Immers is het ook gemakkelijk te zien wanneer een bestuurder een apparaat gebruikt.

Boetes!

Vooralsnog is het afwachten tot een definitieve inwerkingtreding van een dergelijk verbod. Tot die tijd lopen de telefoonverslaafden onder ons geen risico op een boete.  Maar let op, veroorzaak je een ongeval, dan kan dat wel degelijk tot een strafrechtelijke veroordeling leiden. Komt er echt een verbod en wil je een boete voorkomen, dan wordt het twee keer nadenken of dat ene berichtje op dat moment wel zo dringend is.

Als specialist op het gebied van strafrecht zal ik u graag willen adviseren en ondersteunen. Wilt u graag meer weten over mijn achtergrond als advocaat dan vind u hier mijn persoonlijke pagina.