Auteursrecht in een notendop

Een van de dagelijkse bezigheden zijn bladeren door een tijdschrift, luisteren naar muziek en het bekijken van films en/of series. Dit zijn allemaal voorbeelden waar auteursrecht op rust. Wat houd auteursrecht nu eigenlijk in, waar rust auteursrecht op en wat te doen bij schending van auteursrecht. Deze vragen worden in deze blog behandeld.

Auteursrecht is in feite een speciale vorm van (intellectueel) eigendom. Auteursrecht ontstaan uit de originaliteit van het werk wat de maker maakt, dit kan bijv. een boek, muziek of een product zijn. Op concepten die liggen, maar nog niet af zijn, rust ook auteursrecht, het begint op dag 1. Een auteursrecht inschrijven gaat niet maar u kunt kenbaar maken om een copyright notice te plaatsen met datum en merknaam. Het geeft nog geen garantie, maar wel meer zekerheid.

Waar rust auteursrecht op?

Auteursrecht rust op werken die te maken hebben met letterkunde, wetenschap of kunst (art. 10 Auteurswet), maar het kan bijvoorbeeld ook op bewerkingen en verzamelingen rusten. Van belang is dat het werk voldoende onderscheidend is. Waar geen auteursrecht op rust zijn bijvoorbeeld: feiten, theorieën, ideeën, wetten, besluiten en rechterlijke uitspraken.

Een aantal voorbeelden waar wel auteursrecht op rust:

  • Geschriften (boeken, brochures);
  • Drama (toneel, films, scripts);
  • Choreografieën (dans, films, toneel) ;
  • Muziek (tekst, instrumentaal);
  • Plaatwerken (lithografieën, bouwwerken);
  • Ontwerpen (kleding, architectuur, producten);
  • Fotografie (professioneel en hobby);
  • Computerprogramma’s (software, apps).

Wie? De Maker

Aan wie hoort dit auteursrecht dan toe? Dit is de maker van een werk. Het kan echter ook de leidinggevende van een verzamelwerk zijn, werkgever (als dit zo is afgesproken), of bijvoorbeeld de erfgenaam (indien de maker is overleden). Verder kun je een werk verkrijgen, zeg maar kopen. Het werk gaat dan in eigendom over. Een andere vorm is een licentie verkrijgen. In deze licentieovereenkomst staat dan precies waarvoor, hoeveel kopiëen, etc. je mag gebruiken.

Schending van auteursrecht

Het delen van werken waar auteursrecht op rust, zonder dat daar toestemming voor is gegeven, is een inbreuk op het auteursrecht. Dit is de schade die de maker leidt door het gebruik van (een kopie) van zijn werk. Een inbreuk wordt gezien als onrechtmatig handelen, waardoor de maker schadevergoeding kan eisen. Een voorbeeld is wanneer een tekstschrijver erachter komt dat iemand anders zijn of haar tekst in een lied gebruikt heeft. Wordt het gebruik van een werk opzettelijk gedaan, dan is de inbreuk zelfs een strafrechtelijk misdrijf. Dit is bijvoorbeeld het geval zodra iemand wordt gevraagd om te stoppen met een inbreuk, maar hier toch mee door gaat.

Mocht u ontdekken dat er op een werk van u in breuk wordt gemaakt, of wordt u door iemand er op gewezen dat u zelf juist inbreuk maakt op iemand anders zijn werk, dan kunt u altijd juridisch advies inwinnen bij ons kantoor.