Evenement afgelast of verplaatst: waar heeft u recht op?

Het coronavirus heeft roet in het eten gegooid voor vele concert-, festival- en congres- bezoekers. Als gevolg van de overheidsmaatregelen na de uitbraak van covid-19 mochten er vrijwel geen evenementen plaatsvinden en dat is op dit moment nog steeds het geval. Wat gebeurt er met de tickets van concerten, festivals of congressen die vorig jaar gepland stonden maar die geannuleerd of verplaatst zijn?

evevenement afgelast rechten

Geannuleerde evenementen

Als de evenementenorganisatie bepaalt dat een evenement geannuleerd wordt vanwege de coronamaatregelen, heeft u recht op terugbetaling van het aangekochte ticket en eventueel betaalde servicekosten. U bent niet verplicht een aangeboden voucher te accepteren. De organisator kan namelijk de met u gesloten overeenkomst tijdelijk en soms zelfs blijvend niet nakomen en dit vormt een reden om de overeenkomst met de organisator te ontbinden en terugbetaling van het aankoopbedrag te verlangen. Een ontbinding van de overeenkomst kan via de verzending van een (aangetekende) brief of e-mail plaatsvinden.

De organisatie zal in geval van annulering als gevolg van de getroffen overheidsmaatregelen mogelijk een beroep doen op overmacht. Ook al is er sprake van een overmachtsituatie, de overeenkomst kan gewoon worden ontbonden. Een geslaagd beroep op overmacht heeft namelijk enkel tot gevolg dat u geen schadevergoeding kunt vorderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergoeding van kosten die u heeft gemaakt voor vervoer naar een evenement of een overnachting.

Verplaatsing evenement

Een evenementenorganisatie kan bepalen dat een geannuleerd evenement wordt verplaatst naar een nieuwe datum en dat het eerder aangekochte ticket geldig is voor deze nieuwe datum. Dit heeft vaak de voorkeur van de organisatie, omdat zij daarmee terugbetalingen voorkomt in een periode waarin zij mogelijk in financieel zwaar weer terecht is gekomen.

Mocht u niet kunnen op de nieuwe datum, dan heeft u alsnog recht om te kiezen voor een ontbinding van de overeenkomst en terugbetaling van uw ticket te verlangen. Een organisatie kan ook voorstellen om het ticket uit te keren in een voucher, die dan vrij besteedbaar is voor een evenement naar keuze, zodra de overheidsmaatregelen het weer toelaten. Ook hiervoor geldt dat u niet verplicht bent deze voucher te accepteren.

Hoewel u juridisch gezien dus terugbetaling van het door u betaalde aankoopbedrag kunt verlangen, is dit voor de evenementenbranche niet bepaald een sympathiek gebaar. Deze branche wordt nu al ruim een jaar zwaar getroffen en hoe langer de maatregelen voortduren des te groter wordt de dreiging van faillissementen. Met dit in het achterhoofd kunt u het accepteren van een voucher beter beschouwen als een steuntje in de rug van deze branche.

Toekomstperspectief voor de evenementenbranche

De mogelijkheden om evenementen te organiseren voor een groot publiek zijn op dit moment nog beperkt. Er is daarom vanuit de evenementenbranche een samenwerking met de overheid tot stand gekomen, namelijk de zogeheten Fieldlab evenementen. Deze organisatie organiseert (test)evenementen om te onderzoeken hoe evenementen ondanks de gevaren van covid-19 toch op een veilige manier door kunnen gaan.

Voorafgaand aan een (test)evenement moet u zich laten testen. Bij ontvangst van het evenement moet u een negatief testbewijs kunnen laten zien. Tijdens het evenement is een mondkapje niet noodzakelijk en na het evenement moet zich ook laten testen. Het is de bedoeling om uiteindelijk zonder al teveel maatregelen en risico’s naar evenementen te kunnen. Een volledig maatregelvrij evenement zal echter voorlopig nog even op zich wachten.

Kristen Megens - van Mierlo

Als specialist op het gebied van contract- en verbintenissenrecht zal ik u graag willen adviseren en ondersteunen. Wilt u graag meer weten over mijn achtergrond als advocaat dan vind u hier mijn persoonlijke pagina.