Loonschade

Als een werknemer door toedoen van een ander geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, dan lijdt de werkgever loonschade. De werknemer kan dan zijn werkzaamheden niet meer geheel of gedeeltelijk uitoefenen, maar het loon moet wel geheel of gedeeltelijk doorbetaald worden door de werkgever. De loonschade is door de werkgever  dan verhaalbaar op degene die de arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt. Dit noemen we ook wel regresrecht van de werkgever.

Wat kunt u verhalen?

– Nettoloon, op grond van artikel 6:107a lid 2 Burgerlijk Wetboek.

Het regresrecht van de werkgever is beperkt tot het bedrag waarop de werknemer zelf aanspraak zou kunnen maken jegens de aansprakelijke partij indien er geen loondoorbetalingsverplichting zou zijn, het zogenaamde civiele plafond. Aldus is de aanspraak beperkt tot het netto doorbetaalde loon. In beginsel valt daaronder ook het vakantiegeld, de overwerkvergoedingen en de toeslagen.

– Re-integratiekosten, op grond van artikel 6:107a lid 3 Burgerlijk Wetboek.

U bent als werkgever op grond van artikel 7:658a Burgerlijk Wetboek verplicht om zich in te spannen om een uitgevallen werknemer weer te laten deelnemen aan het arbeidsproces. De redelijke kosten die u als werkgever daarbij maakt of laat maken ter bevordering van de terugkeer van de werknemer naar het werk zijn verhaalbaar. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van inschakeling re-integratiebedrijf, aanpassingen op het werk, her-of bijscholing, administratieve activiteiten et cetera.

Wat kunt u niet verhalen?

– Premie en belasting.

De door u ingehouden en betaalde sociale premie, pensioenpremie en loonbelasting zijn helaas niet verhaalbaar. Dit heeft de wetgever zo bepaald.

– Doorbetaald loon dat al is vergoed.

U kunt het doorbetaalde loon dat al door uw ziekengeldverzekeraar is vergoed niet ook nog eens verhalen op de aansprakelijke partij. Het eigen risico is wel verhaalbaar.

– Inlenen vervangende kracht.

– Omzetderving.

NB Indien de aansprakelijke partij een collega-werknemer is, dan is op grond van artikel 6:107a lid 4 Burgerlijk Wetboek verhaal slechts mogelijk bij opzet of bewuste roekeloosheid, hetgeen zelden het geval is.

Heeft u vragen over loonschade? Neemt u dan gerust contact op 0412-614464 en of kijk op onze letselschade website: www.lrletselschade.nl

jurist letselschade ed hendriks

Als specialist op het gebied van letselschade, loonschade en overlijdensschade voorzie ik u graag van een vrijblijvend advies en verleen ik mijn juridische bijstand kosteloos. Wilt u meer weten over mijn achtergrond als letselschadejurist dan vind u hier mijn persoonlijke pagina.