Standaard consult bij een OM-Strafbeschikking

Vanaf 1 april 2021 heeft iedere verdachte voorafgaand aan het verhoor bij de officier van justitie voor de oplegging van een strafbeschikking recht op een gratis gesprek met een advocaat. Hierbij wordt niet gekeken naar het inkomen van de verdachte. Er vindt hiervoor dan ook geen draagkrachttoets plaats en een verdachte hoeft voor dit consult geen eigen bijdrage aan de advocaat te betalen.

Het Openbaar Ministerie zal voortaan in alle uitnodigingen voor een verhoor in verband met het voornemen om een strafbeschikking op te leggen, de verdachte op deze mogelijkheid van een gratis advocaatconsult wijzen. Als een verdachte   hiervoor in aanmerking komt, staat dit in de brief vermeld die u ontvangt van het Openbaar Ministerie.

Om ervoor te zorgen dat een verdachte toegang kan krijgen tot een bij de  Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven strafrechtadvocaat, heeft de centrale piketafdeling van de Raad voor Rechtsbijstand voortaan ook een apart telefoonnummer opengesteld. Het Openbaar Ministerie vermeldt dit telefoonnummer in de uitnodiging voor de hoorzitting bij de officier van justitie.

Op de website van Raad voor Rechtsbijstand  (www.rvr.org) is hierover meer informatie te vinden.

Kristen Megens - van Mierlo

Als specialist op het gebied van strafrecht zal ik u graag willen adviseren en ondersteunen. Wilt u graag meer weten over mijn achtergrond als advocaat dan vind u hier mijn persoonlijke pagina .